STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 65/BC-HĐND 12/12/2018 Báo cáo tổng hợp việc giải quyết, giải trình ý kiến kiến nghị cử tri và thực hiện các kết luận giám sát của HĐND huyện giữa nhiệm kỳ 2016-2021
2 101/QĐ-HĐND 30/11/2018 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
3 99/QĐ-UBND 22/11/2018 Quyết đinh triệu tập kỳ họp thứ 8 (kỳ bất thường) HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
4 212/GM-HĐND 22/11/2018 GM kỳ họp thứ 8 (kỳ bất thường), Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
5 72/TB-HĐND 22/11/2018 Thông báo Nội dung, Chương trình kỳ họp kỳ thứ 8 (kỳ bất thường) HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
6 71/TB-HĐND 19/11/2018 Thông báo chương trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
7 265/BC-HĐND 15/11/2018 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Linh về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025
8 38/KH-HĐND 12/11/2018 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
9 37/KH-HĐND 07/11/2018 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
10 94/QĐ-HĐND 06/11/2018 V/v Thành lập đoàn cán bộ, chuyên viên tham gia Liên hoan nghiệp vụ kỷ năng hoạt động HĐND huyện và giao hữu thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất
11 95/QĐ-HĐND 06/11/2018 V/v thành lập đoàn giám sát
12 96/QĐ-HĐND 06/11/2018 V/v thành lập đoàn giám sát việc tiếp nhận, bàn giao, quản lý và sử dụng đất tại xã Vĩnh Kim
13 97/QĐ-HĐND 06/11/2018 Thành lập đoàn giám sát của Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện về giám sát công tác quy hoạch sử dụng đất
14 98/QĐ-HĐND 06/11/2018 V/v thành lập Đoàn giám sát của Ban KTXH huyện về giám sát thực hiện NQ số 17/NQ-HDDND huyện ngày 28/12/2016
15 93/QĐ-HĐND 05/11/2018 Quyết định về thành lập đoàn giám sát của Tổ số 1
16 92/QĐ-HĐND 12/09/2018 Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát
17 91/QĐ-HĐND 10/08/2018 QĐ V/v tổ chức Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm cho Đại biểu HĐND huyện năm 2018
18 48/NQ-HĐND 03/08/2018 NQ Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng. DA: Trường THPT Cửa Tùng
19 49 NQ- HĐND 03/08/2018 V/V bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND huyện Vĩnh Linh
20 43/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
21 44/NQ-HĐND 25/07/2018 V/V xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
22 45/NQ-HĐND 25/07/2018 V/V Miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
23 46/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện
24 47/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ V/v phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh linh năm 2017
25 47/BC-HĐND 03/07/2018 BC Kết quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
26 61/TB-HĐND 27/06/2018 TB Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021
27 44/BC-HĐND 25/06/2018 BC Kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
28 90/QĐ-HĐND 14/06/2018 Quyết định thành lập đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Xã hội HĐND huyện giám sát công tác quản lý thị trường
29 89/QĐ-HĐND 23/05/2018 Quyết định về thành lập đoàn giám sát của Tổ HĐND huyện (đơn vị số 5) giám sát việc quản lý môi trường
30 154/GM-UBND 17/05/2018 Công bố quyết định "giám sát công tác quản lý sử dụng đất đai và thực hiện quy trình xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Hồ Xá"
31 88/QĐ-HĐND 17/05/2018 Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát
32 34/KH-HĐND 14/05/2018 Khảo sát việc thực hiện các mô hình nông nghiệp phục vụ cho công tác thẩm tra phục vụ kỳ họp thứ 7 của HĐNd huyện khóa 5
33 153/HĐND-VP 14/05/2018 Về việc xin chủ trương của BTV Huyện ủy về nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
34 87/QĐ-HĐND 14/05/2018 Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và xử lý vi phạm hành chính ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
35 151/GM-HĐND 11/05/2018 Công bố quyết định giám sát về thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã Vĩnh Ô, Khê, Hà
36 86/QĐ-HĐND 11/05/2018 Thành lập đoàn giám sát của thường trực hđnd huyện giám sát việc thực hiện nghị quyết của hđnd huyện về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã Vĩnh Hà, Khê, Ô giai đoạn II
37 55/TB 10/05/2018 Chuyển các nội dung đề xuất giám sát đối với HĐND các xã, thị trấn
38 85/QĐ-HĐND 09/05/2018 V/V ban hành quy định tiêu chí đánh giá chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với Hội đồng nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2016 - 2021
39 150/KL - HĐND 09/05/2018 Kết luận của thường trực HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018
40 147/GM-HĐND 16/04/2018 GIẤY MỜI Để tham mưu cho thường trực HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường thpt Cửa Tùng; Hạng mục: nhà thực hành, đa chức năng và hạng mục phụ trợ
41 38/BC-HĐND 06/04/2018 Kết quả làm việc về tình hình hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
42 37/BC-HĐND 05/04/2018 Kết quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND xã thị trấn quý I năm 2018 phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
43 144/GM-HĐND 03/04/2018 Giấy mời đánh giá tình hình hoạt động HĐND huyện, xã Qúy I/2018 và phương hướng nhiệm vụ Qúy II/2018
44 142/HĐND 06/03/2018 Tổ chức phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện
45 huyeenj143/HĐND 06/03/2018 Tham gia ý kiến sửa đổi sổ sung nội dung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 70/QD-HDND ngày 31/7/2017
46 52/TB-HDND 05/03/2018 Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, công tác thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường từ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
47 83/QĐ-HĐND 28/02/2018 Tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động HĐND huyện năm 2017
48 84/QĐ-HĐND 28/02/2018 Tặng giấy khen năm 2017
49 140/HĐND-VP 27/02/2018 Đề xuất kiến nghị nội dung giám sát năm 2019
50 138/HĐ-HĐND 27/02/2018 Triển khai chế độ thông tin báo cáo Qúy
VĂN BẢN MỚI

65/BC-HĐND

Báo cáo tổng hợp việc giải quyết, giải trình ý kiến kiến nghị cử tri và thực hiện các kết luận giám sát của HĐND huyện giữa nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:10 | lượt tải:14

101/QĐ-HĐND

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:16 | lượt tải:14

99/QĐ-UBND

Quyết đinh triệu tập kỳ họp thứ 8 (kỳ bất thường) HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:32 | lượt tải:32

212/GM-HĐND

GM kỳ họp thứ 8 (kỳ bất thường), Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:13 | lượt tải:22

72/TB-HĐND

Thông báo Nội dung, Chương trình kỳ họp kỳ thứ 8 (kỳ bất thường) HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:25 | lượt tải:25

71/TB-HĐND

Thông báo chương trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:21 | lượt tải:15

265/BC-HĐND

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Linh về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Lượt xem:15 | lượt tải:10

38/KH-HĐND

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:20 | lượt tải:13

37/KH-HĐND

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:20 | lượt tải:12

94/QĐ-HĐND

V/v Thành lập đoàn cán bộ, chuyên viên tham gia Liên hoan nghiệp vụ kỷ năng hoạt động HĐND huyện và giao hữu thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất

Lượt xem:11 | lượt tải:5
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây