Ngày 27/5/2016, Ủy ban Bầu cử huyện Vĩnh Linh đã có Quyết định số 47/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách 30 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.
1. Bà Trần Thị Thùy An - Công chức, Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Linh.
2. Bà Hoàng Thị Bắc - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Cửa Tùng.
3. Ông Trần Hữu Cường - Chính trị viên Ban CHQS huyện Vĩnh Linh.
4. Ông Võ Đức Diện - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy.
5. Ông Hoàng Hà - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh.
6. Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá.
7. Ông Lê Thanh Hải - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Linh.
8. Ông Nguyễn Văn Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Hồ Xá.
9. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh.
10. Ông Phạm Tường Huấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hiền.
11. Ông Trần Hữu Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh.
12. Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.
13.Ông Phan Ngọc Khoa - Bí thư Huyện Đoàn Vĩnh Linh.
14. Bà Đỗ Thị Lài - Chủ tịch UBND thị trấn Bến Quan.
15. Ông Nguyễn Đức Lập - Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Linh.
16. Ông Trần Quốc Lương - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long.
17. Ông Nguyễn Văn Lương - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh.
18. Ông Nguyễn Bá Lưu - Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Linh.
19. Ông Lê Văn Minh - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh.
20. Ông Hoàng Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thạch.
21. Ông Lê Phương Nam - Trưởng Công an huyện Vĩnh Linh.
22. Ông Nguyễn Hữu Như - Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thái.
23. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phụ trách Phòng TT-GDSK Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh.
24. Ông Thái Nam Sơn - Trưởng Phòng TCKH huyện Vĩnh Linh.
25. Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh.
26. Ông Nguyễn Tấn Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim.
27. Ông Nguyễn Thanh Toàn - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh.
28. Ông Phan Ngọc Tư - TUV, Bí thư huyện ủy Vĩnh Linh.
29. Ông Hoàng Văn Tuyến - Phó Chủ tịch UBMT huyện Vĩnh Linh.
30. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPH huyện Vĩnh Linh.

Copyright 2021 by Cổng Thông tin điện tử HĐND huyện Vĩnh Linh