TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ

Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018


Ngày cập nhật: 8/11/2019 9:52:10 PM

Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018


 

Ngày 21/3/2018, đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân tại trụ sở HĐND tỉnh tháng 3 năm 2018. Cùng tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Tại buổi tiếp công dân, đã tiếp 04 lượt/6 người/04 vụ việc với các nội dung kiến nghị kéo dài, nội dung dung trình bày của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai và hồ sơ kháng chiến, người có công, cụ thể:

- Ông Nguyễn Quang San, địa chỉ thôn Tài Lương, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong trình bày: Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản kiến nghị UBND huyện Triệu Phong xem xét, chỉ đạo giải quyết kiến nghị của gia đình ông. UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với xã Triệu Tài để giải quyết nhưng đã quá thời gian mà chưa có văn bản trả lời.

- Ông Trương Hùng Đệ và bà Nguyễn Thị Hiệp, địa chỉ 33 Lê Thế Hiếu, khu phố 8, phương 1, thành phố Đông Hà trình bày: UBND thành phố Đông Hà  không giải quyết khiếu nại của công dân; UBND tỉnh có công văn số 921/UBND-TN ngày 19/3/2018 hướng dẫn ông bà đến Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền; Văn phòng ĐKĐĐ thành phố trả lời bằng miệng “việc đo đạc đất đai phải do UBND thành phố Đông Hà chỉ đạo để thanh tra thửa đất của hai gia đình”. Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn ông bà liên hệ với Văn phòng ĐKĐĐ thành phố để đề nghị có văn bản trả lời cụ thể, làm cơ sở giải quyết các nội dung liên quan.

- Bà Lê Thị Sa, địa chỉ xã Hải Phú huyện Hải Lăng trình bày không đồng tình với cách giải quyết của UBND huyện Hải Lăng về đất đai của gia đình bà. Hiện nay, UBND tỉnh đã có văn bản số 793/UBND-CN ngày 09/3/2018 chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan để trả lời nội dung kiến nghị, khiếu nại kéo dài. Đề nghị bà Lê Thị Sa chờ văn bản trả lời.

- Ông Tạ Quang Năm và vợ, địa chỉ khối 4, Khe Sanh, huyện Hướng Hóa trình bày: không đồng tình với văn bản số 4335/BC-CAT-PV24 ngày 18/8/2017 của Công an tỉnh; yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo giải quyết vụ việc của gia đình. Thường trực HĐND tỉnh không có chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tuy  nhiên, thời gian vừa qua khi tiếp nhận đơn của ông và qua các buổi tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển đơn của ông đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ông không đồng tình với các kết quả giải quyết của cơ quan liên quan và tiếp tục khiếu nại, tố cáo. Trường hợp không đồng tình với kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, đề nghị ông khiếu nại, tố cáo lên cấp cao hơn. Thường trực HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2021 by Cổng Thông tin điện tử HĐND huyện Vĩnh Linh