Văn bản theo chủ đề: Nghị quyết

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 05/NQ-HĐND 24/06/2016 V/V xác nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
2 09/NQ-HĐND 24/06/2016 V/V thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
3 07/NQ-HĐND 24/06/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh ủy viên ủy ban nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
4 06/NQ-HĐND 24/06/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh phó chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
5 08/NQ-HĐND 24/06/2016 NQ V/v xác nhận kết quả bầu cử hội thẩm nhân dân - tòa án nhân dân huyện
6 38/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc miễn nhiệm ủy biên ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
7 39/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đạo biểu HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
8 36/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc phân bố nguồn ngân sách địa phương năm 2018 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý
9 40/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc đẩy mạnh phát triển y học cổ truyền trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến năm 2030
10 42/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc thông qua quy chế về hỗ trợ kinh phí đào tạo cho đọi ngũ cán bộ thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy quản lý và cán bộ, công chức 3 xã: Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2018-2020
11 41/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc thông qua điều chính, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2017-2020 nguồn ngân sách huyện quản lý lần 2
12 37/NQ-HDND 22/12/2017 Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018
13 35/NQ-HĐND 22/12/2017 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
14 36/NQ-HĐND 22/12/2017 Nghị quyết v/v phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý
15 33/NQ-HDND 18/07/2017 NQ v/v Bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2017
16 32/NQ-HĐND 18/07/2017 NQ V/v Bổ sung kế hoạch đầutư công trung hạn, giai đoạn 2017-2020 nguồn ngân sách huyện quản lý
17 31/NQ-HĐND 18/07/2017 NQ về việc phê duyệt chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018
18 30/NQ-HĐND 18/07/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HDND ngày 28/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh
19 29/NQ-HĐND 18/07/2017 Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu Ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2016
20 28/NQ-HĐND 18/07/2017 Nghị quyết về tình hình KT- XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
21 14/NQ-HĐND 28/12/2016 Về phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Ô và Vĩnh Khê giai đoạn II (2016-2020)
22 12/NQ-TTHĐND 05/08/2016 Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
23 02/NQ-TTHĐND 29/06/2016 V/v phân tổ và chỉ định tổ trưởng, tổ phó các tổ Đại biểu HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
24 01/NQ-TTHĐND 29/06/2016 V/v phê chuẩn ủy viên các ban HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
25 24/NQ-HĐND 30/03/2017 Về việc thông qua cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển quỹ đất từ nguồn thu bán đấu giá quyền sử dụng đất
26 21/NQ-HĐND 28/12/2016 Về thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017
27 16/NQ-HĐND 28/12/2016 Về sử dụng đất để đấu giá quyền đất thu ngân sách phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2025
28 15/NQQ-HĐND 28/12/2016 Về phát triển CN-TT Công nghiệp và các làng nghề huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
29 14/NQ-HĐND 28/12/2016 Nghị quyết về phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và Vĩnh Ô giai đoạn II (2016-2020)
30 01/NQ-HĐND 29/07/2016 Về việc phê chuẩn ủy viên các ban của HĐND khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
31 02/NQ-TTHĐND 29/06/2016 Về việc phân tổ và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các tổ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
32 22/NQ-HĐND 28/12/2016 Về việc bãi bỏ 02 Nghị quyết của HĐND thị trấn Bến Quan
VĂN BẢN MỚI

47/BC-HĐND

BC Kết quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Lượt xem:16 | lượt tải:16

61/TB-HĐND

TB Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021

Lượt xem:12 | lượt tải:18

44/BC-HĐND

BC Kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Lượt xem:7 | lượt tải:5

154/GM-UBND

Công bố quyết định "giám sát công tác quản lý sử dụng đất đai và thực hiện quy trình xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Hồ Xá"

Lượt xem:43 | lượt tải:44

34/KH-HĐND

Khảo sát việc thực hiện các mô hình nông nghiệp phục vụ cho công tác thẩm tra phục vụ kỳ họp thứ 7 của HĐNd huyện khóa 5

Lượt xem:85 | lượt tải:49

153/HĐND-VP

Về việc xin chủ trương của BTV Huyện ủy về nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND khóa V nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:56 | lượt tải:66

151/GM-HĐND

Công bố quyết định giám sát về thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã Vĩnh Ô, Khê, Hà

Lượt xem:29 | lượt tải:29

86/QĐ-HĐND

Thành lập đoàn giám sát của thường trực hđnd huyện giám sát việc thực hiện nghị quyết của hđnd huyện về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã Vĩnh Hà, Khê, Ô giai đoạn II

Lượt xem:65 | lượt tải:50

55/TB

Chuyển các nội dung đề xuất giám sát đối với HĐND các xã, thị trấn

Lượt xem:76 | lượt tải:49

85/QĐ-HĐND

V/V ban hành quy định tiêu chí đánh giá chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với Hội đồng nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lượt xem:29 | lượt tải:23
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây