Văn bản theo chủ đề: Nghị quyết

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 49 NQ- HĐND 03/08/2018 V/V bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND huyện Vĩnh Linh
2 48/NQ-HĐND 03/08/2018 NQ Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng. DA: Trường THPT Cửa Tùng
3 47/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ V/v phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh linh năm 2017
4 46/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện
5 45/NQ-HĐND 25/07/2018 V/V Miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 44/NQ-HĐND 25/07/2018 V/V xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 43/NQ-HĐND 25/07/2018 NQ về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
8 05/NQ-HĐND 24/06/2016 V/V xác nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
9 09/NQ-HĐND 24/06/2016 V/V thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
10 07/NQ-HĐND 24/06/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh ủy viên ủy ban nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
11 06/NQ-HĐND 24/06/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh phó chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
12 08/NQ-HĐND 24/06/2016 NQ V/v xác nhận kết quả bầu cử hội thẩm nhân dân - tòa án nhân dân huyện
13 38/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc miễn nhiệm ủy biên ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
14 39/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đạo biểu HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
15 36/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc phân bố nguồn ngân sách địa phương năm 2018 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý
16 40/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc đẩy mạnh phát triển y học cổ truyền trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến năm 2030
17 42/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc thông qua quy chế về hỗ trợ kinh phí đào tạo cho đọi ngũ cán bộ thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy quản lý và cán bộ, công chức 3 xã: Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2018-2020
18 41/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc thông qua điều chính, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2017-2020 nguồn ngân sách huyện quản lý lần 2
19 37/NQ-HDND 22/12/2017 Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018
20 35/NQ-HĐND 22/12/2017 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
21 36/NQ-HĐND 22/12/2017 Nghị quyết v/v phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý
22 33/NQ-HDND 18/07/2017 NQ v/v Bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2017
23 32/NQ-HĐND 18/07/2017 NQ V/v Bổ sung kế hoạch đầutư công trung hạn, giai đoạn 2017-2020 nguồn ngân sách huyện quản lý
24 31/NQ-HĐND 18/07/2017 NQ về việc phê duyệt chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018
25 30/NQ-HĐND 18/07/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HDND ngày 28/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh
26 29/NQ-HĐND 18/07/2017 Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu Ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2016
27 28/NQ-HĐND 18/07/2017 Nghị quyết về tình hình KT- XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
28 14/NQ-HĐND 28/12/2016 Về phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Ô và Vĩnh Khê giai đoạn II (2016-2020)
29 12/NQ-TTHĐND 05/08/2016 Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
30 02/NQ-TTHĐND 29/06/2016 V/v phân tổ và chỉ định tổ trưởng, tổ phó các tổ Đại biểu HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
31 01/NQ-TTHĐND 29/06/2016 V/v phê chuẩn ủy viên các ban HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
32 24/NQ-HĐND 30/03/2017 Về việc thông qua cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển quỹ đất từ nguồn thu bán đấu giá quyền sử dụng đất
33 21/NQ-HĐND 28/12/2016 Về thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017
34 16/NQ-HĐND 28/12/2016 Về sử dụng đất để đấu giá quyền đất thu ngân sách phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2025
35 15/NQQ-HĐND 28/12/2016 Về phát triển CN-TT Công nghiệp và các làng nghề huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
36 14/NQ-HĐND 28/12/2016 Nghị quyết về phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và Vĩnh Ô giai đoạn II (2016-2020)
37 01/NQ-HĐND 29/07/2016 Về việc phê chuẩn ủy viên các ban của HĐND khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
38 02/NQ-TTHĐND 29/06/2016 Về việc phân tổ và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các tổ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
39 22/NQ-HĐND 28/12/2016 Về việc bãi bỏ 02 Nghị quyết của HĐND thị trấn Bến Quan
VĂN BẢN MỚI

48/NQ-HĐND

NQ Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng. DA: Trường THPT Cửa Tùng

Lượt xem:77 | lượt tải:54

49 NQ- HĐND

V/V bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:69 | lượt tải:75

43/NQ-HĐND

NQ về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Lượt xem:60 | lượt tải:51

44/NQ-HĐND

V/V xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lượt xem:70 | lượt tải:44

45/NQ-HĐND

V/V Miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lượt xem:67 | lượt tải:38

46/NQ-HĐND

NQ Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện

Lượt xem:75 | lượt tải:63

47/NQ-HĐND

NQ V/v phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh linh năm 2017

Lượt xem:48 | lượt tải:47

47/BC-HĐND

BC Kết quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Lượt xem:93 | lượt tải:81

61/TB-HĐND

TB Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021

Lượt xem:113 | lượt tải:66

44/BC-HĐND

BC Kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Lượt xem:73 | lượt tải:68
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây